Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

OBÓZ SZKOLENIOWY CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH pk. „LAJKONIK – 2019” – dzień drugi

W drugim dniu obozu kadeci realizowali zajęcia na placu ćwiczeń PASTERNIK z taktyki, na których doskonalili działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz w sekcji dwu i czteroosobowej.

W ramach szkolenia inżynieryjno – saperskiego ustawiali pojedyncze miny ppanc oraz uczyli się maskowania sprzętu, ludzi i uzbrojenia oraz wykonywali stanowiska ogniowe, okopywanie się do pozycji leżącej.

W trakcie zajęć popołudniowych rozwijali polowe linie kablowe doskonaląc prace na przewodowych środkach łączności oraz doskonalili umiejętności z zakresu składania i rozkładania broni, budowy granatów, przyjmowania postaw strzeleckich i wykonywali  strzelanie przy wykorzystaniu trenażera CYKLOP. Jutro kolejny ciężki dzień szkoleniowy.