Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Logistycy w Śląskim Centrum Logistyki w Gliwicach

W dniu 17 maja 2019 r. uczniowie klas logistycznych 1a, 1b, 2a, 2b oraz  3j naszej szkoły zwiedzali Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach oraz Radiostację Gliwicką.

Pierwszym punktem wycieczki w ŚCL były nowoczesne magazyny wysokiego składowania o zabudowie regałowej, wyposażone w bramy przeładunkowe (rampy z dokami) oraz w urządzenia transportu bliskiego. Uczniowie mogli zapoznać się z etykietowaniem, kompletacją, a także formowaniem jednostki paletowej. Ponad to odwiedzając na obiekcie magazyn ADR,  mogli zaobserwować warunki mające wpływ na maksymalne bezpieczeństwo przy składowaniu materiałów niebezpiecznych klasy 3,6,8 i 9.

Zapoznano uczniów także z infrastrukturą transportu w ŚCL: wodnego śródlądowego, kolejowego i samochodowego, który obsługuje port wraz z przyległymi placami i magazynami zamkniętymi, umożliwiając przeładunki w różnych kombinacjach. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o praktyczną obserwację procesów wyładunku i załadunku kontenerów, a także elementów stalowych. Zobaczyli zastosowane w praktyce środki transportu bliskiego takie jak reach stacker czy suwnica bramowa i podwieszana.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Radiostacji Gliwickiej, gdzie uczniowie odwiedzili wystawę prezentującą  urządzenia służące do emisji fal radiowych w latach 30 ubiegłego wieku. Na zakończenie obejrzeli film omawiający przyczyny i przebieg prowokacji gliwickiej z 31 sierpnia 1939 roku.

Przedmiotowe wyjazdy poszerzają wiedzę zdobytą na zajęciach z zakresu logistyki i ukazują, że teoria zastosowana w praktyce jest nie tylko interesująca, ale także jest wstępem do zdobycia pracy na wymarzonym stanowisku.

Opiekunowie: Monika Małecka, Aneta Patucha-Błaszkiewicz i Natalia Gerlich.