Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

  • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 
  • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
  • Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
  • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w pliku: