Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Komunikat dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i ich rodziców!

W związku z rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 informujemy, że uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci przez lekarza medycyny pracy w wyznaczonym terminie w harmonogramie rekrutacji powinni zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym do szkoły do dnia 24 lipca 2019 r. do godz. 11.00 w celu wypełnienia oświadczenia informującego o braku możliwości przedłożenia w terminie zaświadczenia lekarskiego z podaniem daty badania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty: http://www.kuratorium.katowice.pl

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Kuratora Oświaty w Katowicach.