Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

KLASY MUNDUROWE NA OBOZIE

CZTERODNIOWY OBÓZ SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KLASY MUNDUROWE – ZAWOJA – KRAKÓW

W dniach 25.09 – 28.09.2018r. uczniowie klasy 3e IV LO realizujący program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” uczestniczyli w czterodniowym obozie szkoleniowym dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe – Zawoja – Kraków.

Przedsięwzięcie to było inicjatywą Biura do Spraw Proobronnych MON i obejmowało klasy biorące udział w programie pilotażowym. Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu wsparcie wytypowanych szkół w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Szkolenie było prowadzone przez Stowarzyszenie Proobronno-Oświatowe „Kadet” z Chrzanowa. Komendantem obozu był Piotr Prokop z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, który jednocześnie prowadził zajęcia z rozpoznania, taktyki, terenoznawstwa oraz łączności
– doskonalenie alfabetu fonetycznego NATO (ICAO). W ramach szkolenia uczniowie poznali zasady udzielania pomocy rannym na polu walki, opracowywali meldunek MEDEVAC, doskonalili umiejętność poruszania się  na polu walki, wykonywania podstawowych czynności i zadań taktycznych- indywidualnie oraz w sekcjach dwu i czteroosobowych oraz reakcję na różne sytuacje taktyczne.

Nad treningiem ze szkolenia strzeleckiego czuwali Jacek Palka i Michał Kulikowski. Ciekawym elementem były również wspomnienia Komendanta obozu z jego udziału w misjach poza granicami kraju m.in. w Afganistanie w Karbali.

Ostatni dzień szkolenia odbył się na strzelnicy  „Pasternik” w Krakowie, gdzie w ramach szkolenia strzeleckiego  przeprowadzone zostały strzelania bojowe z pistoletu wojskowego, z karabinka kbk AK, z karabinka sportowego kbks. Zajęcia wizytował przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych MON płk Witold Pawluczuk.

Na zakończeniu obozu każdy uczestnik otrzymał certyfikat odbytego szkolenia oraz dyplom.