Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Kadeci po egzaminach…

W dniu 30.01.2019 r na obiektach 5 Batalionu Dowodzenia im. Generała broni Stanisława Hallera w podkrakowskiej Rząsce odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny z Edukacji Wojskowej dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 2 biorących udział w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych.

Komisja egzaminacyjna powołana przez dowódcę batalionu w skład, której weszli instruktorzy z 5 Batalionu Dowodzenia, przedstawiciel macierzystego WKU Katowice i szkoły, dokonała oceny poziomu wyszkolenia naszych uczniów. W trakcie egzaminu kadeci musieli wykazać się wiadomościami teoretycznymi z całości przerabianych zagadnień oraz umiejętnościami praktycznymi z taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego , topografii, POPL , OPBMR, regulaminów i musztry.

Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami rozkładania i składania broni, prawidłowo wykonać czynności przygotowawcze do strzelania, we właściwy sposób założyć stazę taktyczną (opaskę uciskową), prawidłowo wykonać zapory ogniowe do niszczenia celów powietrznych oraz szereg innych czynności.

Podczas zajęć uczniowie wykazali się dużym zasobem wiadomości oraz umiejętności praktycznych o czym świadczą końcowe wyniki. Przed nimi dalsza nauka, matura i wybór swojej drogi życiowej.