Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Jubileusz 55 -lecia ZSP2 w Jaworznie

W tym roku nasza szkoła obchodzić będzie Jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Rozpoczynając czas wspomnień i refleksji pamiętamy, że to co minione zawsze pozostaje w naszej pamięci.

Trudno być bowiem obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawia się część swojego życia. Czas Jubileuszu zawsze skłania nas, zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły do wspomnień oraz kreślenia nowych planów na przyszłość. Jubileusz to czas, kiedy oddajemy cześć przeszłości naszej szkoły – szkoły, której uczniowie naukę uważają za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Ten niezwykły dla naszego środowiska czas mierzyliśmy latami kalendarzowymi i latami szkolnymi. W tym szczególnym roku pozdrawiamy wszystkich, którzy nas wspierają i dopingują w kolejnych działaniach czynionych dla dobra i świetności naszej szkoły.