Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Historia Szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 16 powołany został w 1990r.

Wcześniej w budynku, którym obecnie mieści się ZSP nr 2, funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Górnicza Węgla Kamiennego. Szkoła cieszyła się dużym uznaniem ze strony kopalni, a jej absolwenci byli cenionymi fachowcami przez średni i wyższy dozór górniczy kopalni.

Zmiany gospodarcze zapoczątkowane na przełomie lat 1989/90 spowodowały spadek zatrudnienia w kopalniach, a co za tym idzie spadek zainteresowania kształceniem młodzieży w kierunkach górniczych. Recesja gospodarcza wpłynęła w znacznym stopniu na zerwanie funkcjonujących więzi korespondencyjnych między szkołą i przedsiębiorstwem. Całe szkolnictwo zawodowe w Polsce weszło w okres przemian, których celem było dostosowaniem modelu treści, organizacji i warunków kształcenia do nowych potrzeb rynku pracy. Szkoły zawodowe w tym ZSG, stopniowo były przekazywane pod zarząd Kuratorium.

Od 1996 r. organem prowadzącym Zespół Szkół Zawodowych nr 2 jest miasto Jaworzno – miasto na prawach powiatu.

Wykształciliśmy wielu fachowców w klasach zawodowych o różnych specjalnościach, miedzy innymi takich jak:

 • teleinformatyk
 • informatyk
 • elektronik
 • monter elektronik
 • elektromechanik
 • fotograf
 • logistyk
 • handlowiec
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
 • hydraulik
 • lakiernik samochodowy
 • stolarz
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • kucharz
 • piekarz

Oddziały szkoły

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Biuletyn Bezpieczeństwa Komputerowego OUCH! Turniej Gier Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • WSTI Katowice
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Spotted Jaworzno

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • FreeWiFi ,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek