Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Drodzy uczniowie! Ogłaszamy nabór do projektu „Europejski wymiar kształcenia”!

W ramach programu  30 uczniów naszej szkoły z klas drugich technikum o specjalnościach: technik logistyk, technik informatyk i technik handlowiec, wyjedzie na 4-tygodniowe staże zawodowe do Włoch.

Wyjazd na staże koniec września 2019r.

Celem podstawowym naszego projektu jest zwiększenie szans uczestników na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Będzie on osiągnięty dzięki celom pośrednim: umiędzynarodowieniu kształcenia w szkole i poszerzeniu kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników w kierunku pożądanym przez zgłaszających swoje oczekiwania i potrzeby lokalnych pracodawców

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikaty odbytych kursów oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu POWER.

Na początku czerwca wychowawcy klas, których dotyczy projekt,  będą rozdawać ankiety rekrutacyjne.

Ankieta składa się z 4 części: pierwszą wypełnia uczeń, drugą Rodzice/Opiekunowie. Ankieta zostaje oddana wychowawcy, który uzupełnia ją o informacje w cz. trzeciej. Część czwartą uzupełnia pedagog szkolny. Wypełniona ankieta zostanie przekazana komisji rekrutacyjnej.

Komisja pracując zgodnie z regulaminem rekrutacji wyłoni spośród Was uczestników projektu.

Pytania prosimy kierować do Pani Patrycji Owsiak.