Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Drodzy Uczniowie

W tradycji naszej szkoły upowszechnił się piękny zwyczaj uroczystego pożegnania klas kończących szkołę w ostatnim dniu roku szkolnego. Akademia była zawsze swego rodzaju podsumowaniem okresu nauki, czasem refleksji, miłych wspomnień oraz podziękowań.

Dlatego informujemy, że uroczystość dla tegorocznych Absolwentów zostanie przesunięta i nastąpi w okresie egzaminów maturalnych.

Jeszcze kilkanaście tygodni temu nikt z nas nie przypuszczał, że Wasze pożegnanie ze szkołą będzie się odbywało w tak nietypowych okolicznościach. Walka ludzi na całym świecie z niewidzialnym wrogiem – wirusem, spowodowała konieczność zmiany naszego spojrzenia na rzeczywistość, w tym na edukację. Czasowe zawieszenie działalności szkół zmusiło nas do realizacji zadań oświatowych poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Celem nadrzędnym było przygotowanie Was do egzaminu maturalnego. Jednocześnie wsłuchiwaliśmy się w Wasze potrzeby związane z długotrwałą izolacją, brakiem kontaktu z rówieśnikami. Jestem pełen podziwu dla determinacji, którą wykazaliście się w związku z przygotowaniami do matury i poprawianiem ocen.

Przygotowane dla Was świadectwa ukończenia szkoły są potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego. To przepustki do egzaminu maturalnego. Z kolei świadectwa maturalne, które zdobędziecie, będą biletami na studia. Na uczelniach wyższych będziecie rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać zawody.

Najlepszymi absolwentami w roku szkolnym 2019/2020 zostali Mateusz Kosowski i Konrad Cieślik.

Czas mija nieubłaganie. Pewnie nie spodziewaliście się, że życie szkolne będzie wiązało się z tak wielkim wysiłkiem, poświęceniem, ale również przyjemnościami. Zawiązały się liczne przyjaźnie, chwile spędzane w gronie z rówieśnikami pozostaną na długo w Waszej pamięci.
Przed Wami ostatni etap – egzamin maturalny. O jego terminie dowiecie się z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem. Tej niepewności w tej chwili chyba nikt wam nie zazdrości. Będzie to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale również odpowiedzialności i dojrzałości psychicznej. Nad Waszym przygotowaniem czuwali doświadczeni nauczyciele, którym należą się słowa szacunku i podziękowania.

Do czasu matury będziecie mieli możliwość zasięgnięcia konsultacji u Waszych nauczycieli. Ważne, by nie zwalniać tempa przygotowań do matury.

Na koniec życzę Wam w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli zdrowia, spokoju, cierpliwości i wytrwałości. Tradycyjnie życzymy Wam połamania piór na maturze.