Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Doradca Zawodowy

Szkolny doradca zawodowy w ZSP nr 2 w Jaworznie (sala 41):

mgr Ludmiła Warszawska

Czwartek: 08:00 – 10:25
Piątek: 10:35 – 13:15

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie,
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Masz pytania, wątpliwości ?
Czy znasz swoje predyspozycje zawodowe?
Jaką  przyszłość ma wybrany zawód?
Co dalej po maturze?
Jak szukać pracy?
Zapraszam na spotkanie !

Jako Doradca Zawodowy zachęcam uczniów do udziału w szkolnych kołach zainteresowań,  projektach szkolnych, konkursach, działalności w organizacjach szkolnych, każdej formie aktywności na terenie i na rzecz szkoły. Umożliwiam poznanie  instytucji lokalnego rynku pracy. Stwarzam uczniom warunki poznania siebie, swoich umiejętności i możliwości, samodzielnego i   świadomego decydowania o tym w jaki sposób je wykorzystać.

Przykładowe adresy portali, które mogą Ci pomóc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej i poszukiwaniu pracy:

 • Edukacja dla pracy. Portal prowadzi Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Znajdziesz tam informacje pomocne w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej.
 • Praca ENTER. Portal prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Znajdziesz tam: innowacyjne i bezpłatne narzędzie, którego celem jest umożliwienie Ci lepszego poznania swojego potencjału zawodowego, przewodnik po rynku pracy, katalog zawodów.
 • Wybierz STUDIA. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Strona zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów.
 • KOWEZIU. Wyszukiwarka Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
 • INKUBATORY. Strona Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to źródło informacji na temat możliwości prowadzenia swojej firmy.

Klasy mundurowe zachęcam do odwiedzenia stron:

Szkolny Doradca Zawodowy

Oddziały szkoły

Turniej Gier Dobra Szkoła

Facebook

Partnerzy szkoły

 • Bricoman
 • Jaworzno
 • Spotted Jaworzno
 • Grupa Tauron
 • WSTI Katowice
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • 5. batalion
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • FreeWiFi ,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek