Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technik logistyk ?️

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY

 • Od roku szkolnego 2015/2016 klasa o specjalności technik logistyk ukierunkowana jest na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodach mundurowych.
 • Proponujemy Ci naukę w klasie mundurowej, w której realizowany jest program nauczania przewidziany dla zawodu technik logistyk.
 • W pierwszej klasie wprowadzony będzie dodatkowy przedmiot o nazwie edukacja obronna będący minimum programowym opracowanym przez MON: podstawy wychowania patriotycznego, naukę musztry i regulaminów, edukację prawną, zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia wojskowego, moduł ogólno wojskowy i taktyczno-specjalny.

Grupa mundurowa

 • Od roku szkolnego 2014/2015 współpracujemy z firmą BRICOMAN Jaworzno. Na terenie tego zakładu odbywają się szkolenia, warsztaty i płatne staże dla uczniów naszej szkoły.
 • Z przyjemnością informujemy kandydatów na uczniów naszej szkoły, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zatwierdziła składany przez ZSP 2 wniosek „ZAGRANICZNE STAŻE SZANSĄ DLA UCZNIÓW”. W związku z tym uczniowie Technikum nr 2 mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe.

Staże zagraniczne

#DOŁĄCZ DO NAS !!!

Technik logistyk

Absolwent w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw.
 2. Zarządzanie zapasami.
 3. Organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową.
 4. Zarządzanie gospodarką odpadami.
 5. Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higiena pracy.
 2. Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 4. Kompetencje personalne i społeczne.
 5. Organizacja pracy zespołów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk uzyskuje kwalifikacje:

 • AU.22. Obsługa magazynów.
 • AU.32. Organizacja transportu.

Technik logistyk

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe zapewniając rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik logistyk.

W szkole organizowany jest kurs:

 • wózek widłowy ręczny.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.