Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technik handlowiec ?

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY

 • Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy, w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy absolwentom szkół podstawowych oraz gimnazjum klasę technik handlowiec z specjalnością „e-handel: innowacyjna sprzedaż produktu”. W trakcie zajęć lekcyjnych będą uczyć się: multimedialnego prezentowania produktów; budowy, zarządzania oraz prowadzenia sklepu internetowego.
 • Od roku szkolnego 2014/2015 współpracujemy z firmą BRICOMAN Jaworzno. Na terenie tego zakładu odbywają się szkolenia, warsztaty i płatne staże dla uczniów naszej szkoły.
 • Z przyjemnością informujemy kandydatów na uczniów naszej szkoły, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zatwierdziła składany przez ZSP 2 wniosek „ZAGRANICZNE STAŻE SZANSĄ DLA UCZNIÓW”. W związku z tym uczniowie Technikum nr 2 mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe.

Staże zagraniczne

#DOŁĄCZ DO NAS !!!Technik handlowiec

Absolwent w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
 2. Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
 3. Prowadzenie działań reklamowych i marketingowych.
 4. Organizowanie i prowadzenie działalności handlowej.
 5. Zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higiena pracy.
 2. Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 4. Kompetencje personalne i społeczne.
 5. Organizacja pracy zespołów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec uzyskuje kwalifikacje:

 • AU.20. Prowadzenie sprzedaży.
 • AU.25. Prowadzenie działalności handlowej.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie technik handlowiec.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe zapewniając rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik handlowiec.

W szkole organizowane są kursy:

 • kas fiskalnych,
 • HACCP.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.