Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

PKP Cargo ?? ?

PKP Cargo – TWOJA KARIERA NA WŁAŚCIWYCH TORACH!

Interesuję Cię kolej, zwiąż przyszłość z pracą u nas. PKP CARGO jest miejscem dla Ciebie.

Weź udział w naszym programie  stypendialnym.

PKP CARGO jest trzecim w Europie operatorem kolejowym. Największym w Polsce z ponad 50% udziałem w rynku towarowych przewozów kolejowych.

Program skierowany jest do uczniów, którzy:

 • Otrzymali promocje do klasy trzeciej lub czwartej technikum kształcącego w zawodach, które mogą być wykorzystane w sektorze kolejowym lub rozpoczęli pierwsza klasę szkoły branżowej II stopnia lub otrzymali promocję do drugiej klasy szkoły branżowej II stopnia,
 • Uzyskali średnią ocen nie niższą niż 3.3 w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
 • Uzyskali średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 3.0 w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
 • Wykazują gotowość do współpracy z Fundatorem stypendium na zasadach określonych w umowie stypendialnej,
 • Nie wykazują przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, co potwierdza właściwym zaświadczeniem lekarskim; w przypadku braku aktualnego zaświadczenia lekarskiego skierowanie na badania lekarskie wydawanie jest przez Fundatora stypendium i przeprowadzana w kolejowym ośrodku medycyny pracy,
 • Posiadają pełna zdolność do czynności prawnych

Weź udział w programie stypendialnym. Pobierz formularz zgłoszeniowy z sekretariatu szkoły. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca.

PKP CARGO

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.