Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Współpraca z WSB

W lutym uczniowie naszej szkoły w trakcie lekcji wychowawczych wzięli udział w prelekcjach wygłaszanych przez pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jaworznie. Tematyka obejmowała m.in. zasady ochrony danych osobowych, proces resocjalizacji, patologie występujące wnaszym społeczeństwie. W trakcie cyklu spotkań poruszono również tematykę form pomocy osobom dotkniętym zagrożeniem społecznym. Pełnoletni uczniowie zaproszeni zostali do udziału w programie – Internet Safety – programie rozwoju kompetencji cyfrowych osób w wieku 18 – 34 lat.