Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów

ŚRODA, 9 WRZEŚNIA 2020 r.
GODZ. 18.00
KLASY: 45A, 4B, 4C, 3LO

GODZ. 19.00
KLASY: 3A, 3B, 3C, 2D

CZWARTEK,10.WRZEŚNIA 2020 r.
GODZ. 18.00
KLASY: 2A, 2C, 2H, 2E, 2I

GODZ. 19.00
KLASY: 2B, 2D, 2G, 2J,3D, 4D

PIĄTEK, 11. WRZEŚNIA 2020 r.
GODZ. 17.00
KLASY: 1A, 1B, 1C, 1D, 1 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2, 2F