Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 r.

Apelujemy do wszystkich o zachowanie dystansu społecznego min. 1,5m i stosowanie się do wytycznych GIS, MZ i MEN ws. bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia.

  1. Przed  wejściem do budynku uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni, zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
  2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (lub innym zabezpieczeniu j.w.), dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
  3. Po wejściu do budynku osoby kierują się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
  4. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
  5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia.