Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

W dniu 04.09.2018r. uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 2 uczestniczący w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” wzięli udział w Uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego odbywającym się w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla certyfikowanych klas mundurowych uświetnił swą obecnością Minister Obrony Narodowej pan Mariusz Błaszczak, który w trakcie apelu zwrócił się do uczniów słowami „Edukacja w klasie mundurowej, to bardzo dobry wybór. To niezwykle istotna funkcja, żeby stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, żeby zapewniać bezpieczeństwo Polsce i Polakom. Ta szkoła daje wam szansę zdobycia zawodu, ale także kształtuje charaktery”. Szef MON zachęcał uczniów do zwiedzenia wystawy przemysłu obronnego w Kielcach, a przy okazji do rozmów z żołnierzami o ich służbie.

Po zakończonym apelu uczniowie naszej Szkoły rozpoczęli zwiedzanie terenu MSPO podczas którego mogli zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami wojskowymi. Wyjazd na Targi zakończył się wspólnym posiłkiem wojskowym uczestników.

W inauguracji roku szkolnego w Kielcach udział wzięło ponad 400 uczniów z 12 placówek, które uczestniczą w II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Program przygotowany przez MON skierowany jest do uczniów, którzy chcą zgłębiać wiedzę o obronności oraz w przyszłości chcą wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. Absolwent, po odbyciu skróconej służby przygotowawczej, może pozostać żołnierzem rezerwy, starać się o powołanie do terytorialnej i zawodowej służby jako szeregowy lub pójść na studia wojskowe. Tu może liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na uczelnię wojskową.

https://www.mon.gov.pl