Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

KANDYDACIE! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Jeżeli jeszcze nie wybrałeś, wahasz się jaki typ szkoły byłby najlepszy dla Ciebie – Zapraszamy do ZSP2!

Wybór przyszłej szkoły średniej nie jest sytuacją łatwą, w końcu masz rozpocząć „swoje pierwsze kształcenie zawodowe” czyli jednym słowem zaczynasz świadomie kierować swoją przyszłą karierą zawodową. Brzmi to zapewne bardzo poważnie i głęboko, a Ty nie masz pojęcia co będziesz robić w te wakacje, a co dopiero w dorosłym życiu, tak odległym przecież. Nie stresuj jednak, gwarantuje Ci, że większość Twoich rówieśników również nie wie czym chce się zajmować w przyszłości, a jeśli już zdecydowała, to nie jest w stanie przewidzieć wszelkich zmian jakie dzieją się na rynku pracy. Wybór szkoły średniej nie przesądzi o Twojej przyszłości, ale ułatwi podejmowanie kolejnych decyzji tj. wybór studiów, zawodu.

Zacznij od swoich zainteresowań i hobby. Pomyśl, nauka których przedmiotów sprawia Ci największą łatwość, a których przychodzi z trudem. Masz umysł ścisły czy tez bardziej jesteś humanistą. Ważne by nie trafić do klasy o profilu, który Cię zupełnie nie interesuje.

Zastanów się, jaki typ szkoły najbardziej Ci odpowiada:

 • Liceum ogólnokształcące o 3-letnim cyklu nauczania. Zajęcia edukacyjne realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego kończące się egzaminem maturalnym. Profil w liceum ogólnokształcącym daje możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Plan nauczania przewiduje naukę dwóch języków obcych.
 • Technikum (czteroletnie) – to szkoły, które w swoim cyklu kształcenia przygotowują pracowników dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują dyplom – tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo dojrzałości.
 • Zasadnicza szkoła zawodowa – okres nauczania to 3 lata. Ich ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie.

Szkoła powinna dawać możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań, pomóc w realizacji planów życiowych. Pamiętaj jednak, że szkoła średnia to nie tylko nauka, ale jeden z najlepszych okresów w Twoim życiu.

Zapraszamy do ZSP2!

Uczelnia partnerska naszej szkoły otwiera Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Wydział Nauk Społecznych w JaworznieOgromnie miło nam jest poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 kwietnia 2016 roku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, z którą od trzech lat  współpracujemy otwiera nowy  wydział w Jaworznie.

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie będzie kształcić studentów na kierunku bezpieczeństwo publiczne na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym.

W ramach kierunku do wyboru będzie kilka specjalności.

 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo pracy i zakładu BHP
 • Logistyka bezpieczeństwa publicznego
 • Obrona terytorialna
 • Prawo bezpieczeństwa publicznego
 • Specjalność policyjna
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Na wydziale Nauk Społecznych będzie szeroka oferta Studiów Podyplomowych.  Obecnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa publicznego w polityce państwa. Zainteresowane są tymi kwestiami niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Dlatego tak ważnym jest, aby również uczelnie wyższe poprzez swoje programy i plany studiów przygotowały profesjonalne kadry do pracy w tym obszarze.

Trudna sytuacja międzynarodowa, a co się z tym wiąże – również wewnętrzna i poszczególnych państw, tworzących tą społeczność, spowodowała konieczność utworzenia i rozwoju kierunków nauczania w szkołach wyższych, które byłyby w stanie przygotować specjalistów w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, wyposażonych w fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Stąd Uczelnia, do swojej oferty kształcenia na kierunkach tj. bezpieczeństwo narodowe czy wewnętrzne włączyła kierunek bezpieczeństwo publiczne, proponując szereg atrakcyjnych specjalności.

Dyplom studiów I stopnia z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Punkt informacyjno – rekrutacyjny będzie mieścił się w budynku ZSP nr 2 w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 16. Uczelnia przygotowała wiele promocji dla przyszłych studentów. Szczegóły na stronie http://www.wsb.net.pl.

 

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 16 (pok. 6), 43-600 Jaworzno
tel.,  32 223 10 89 kom: 660 075 277 rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

GIMNAZJALISTO!

Jeszcze dziś zdecyduj i wybierz nowoczesny, atrakcyjny i poszukiwany zawód TECHNIK HANDLOWIEC ze specjalnością E-HANDEL. Oferujemy: doskonałe warunki kształcenia w pracowni handlowej i informatycznej , staże zawodowe w kraju i za granicą oraz darmowy kurs obsługi kasy fiskalnej.

Ostatnie wolne miejsca w Technikum nr 2 czekają na Ciebie!

ZAPRASZAMY!

BEZPIECZNE WAKACJE

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne. Akcja trwa od 9 maja do 30 września 2016 roku.

więcej…

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za wybór naszej szkoły. Jesteśmy pewni że wybór, którego dokonaliście, sprawi Wam wiele satysfakcji oraz otworzy przed Wami perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego.

Rajd Rekreacyjno – Turystyczny

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski oraz Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2 w Jaworznie mają przyjemność zaprosić Absolwentów naszej Szkoły i wszystkich chętnych na Rajd Rekreacyjno – Turystyczny który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r.

Program:

9.00 Zbiórka (ZSP 2 Inwalidów Wojennych 16).

9.00 – 11.00 Rajd szlakiem „Notozaura i Chomika GIGANTA”.

11.00 -13.00 Gry, turnieje, zabawy sportowe na Strzelnicy miejskiej, pieczenie kiełbasek.

14.00 Zakończenie.

Zapraszamy!!!

ZAWODOWCY NA STAŻ!

Handlowcy, Informatycy oraz Logistycy Technikum nr 2 mogą odbyć w lipcu, sierpniu i wrześniu 2016 roku płatny staż zawodowy w BRICOMAN JAWORZNO.

Współpraca ZSP 2 z BRICOMAN JAWORZNO układa się pomyślnie. Kolejny raz absolwenci Technikum otrzymali propozycję odbycia płatnego, trzymiesięcznego stażu zawodowego w sklepie-składzie remontowo-budowlanym  BRICOMAN JAWORZNO.

Uczniowie oraz tegoroczni absolwenci z entuzjazmem przyjęli  ofertę stażową!

Wsparcie BRICOMAN JAWORZNO dla szkolnictwa zawodowego to doskonały przykład  zaangażowania  lokalnego biznesu w przygotowanie młodzieży do pracy w wybranym zawodzie .

Wyposażenie pracowni handlowej, spotkania  zawodoznawcze, lekcje oraz szkolenia dla  uczniów Technikum nr 2 stanowią o systematycznej i owocnej współpracy firmy ze Szkołą.

Oddziały szkoły

Facebook

Partnerzy szkoły

 • Bricoman
 • Jaworzno
 • Grupa Tauron
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • 5. batalion
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek